Skip to content

Žuvininkystės vietos veiklos grupės kviečiamos kreiptis paramos

2023-01-19 12:43:00

Nuo sausio 19 d. iki vasario 28 d. nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti projektų įgyvendinimo planus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemones „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bmmei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi.

Remiama veikla – žuvininkystės vietos veiklos grupės (ŽVVG) vienos vietos plėtros strategijos parengimas.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinė organizacija (NVO) / asociacija, kuri atstovauja trims sektoriams: pilietinei visuomenei, žuvininkystės verslui ir vietos valdžiai atstovaujantis viešasis juridinis asmuo, savo veikla siekiantis įgyvendinti tam tikros teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti tos teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius, o jos atstovaujama teritorija gali būti nustatoma vienos savivaldybės ribose arba jungiant kelias besiribojančias savivaldybes.

Detali informacija, taikoma teritorijai, nurodyta įgyvendinimo taisyklių 4.3 papunktyje.

Galima didžiausia paramos suma projektui ir paramos intensyvumo norma

Projektams įgyvendinti skiriama 220 000 Eur viešojo finansavimo lėšų.

Projektui skiriama ne daugiau kaip 13 567,41 Eur be PVM (14 524,99 Eur su PVM) viešojo finansavimo lėšų.

Finansuojama iki 100 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų.

Projektų įgyvendinimo planų teikimo tvarka

Projektų įgyvendinimo planai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Kitos naujienos

340147963_199778382793445_7590253730351534173_n

Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti aktualūs klausimai

Khabarovsk Krai, far East, Russia

Norinčiuosius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius kviečiame kreiptis paramos

boats-1039093_1920

Kviečiame teikti paraiškas dėl žvejybinių laivų variklių keitimo ir modernizavimo