2021–2027 metų Programos stebėsenos komiteto sudarymas: 

Preliminarus 2023 m. stebėsenos komiteto posėdžių tvarkaraštis


Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos stebėsenos komiteto posėdžių dokumentai: 

2023 m. kovo 20 d. posėdis:

2022 m. gruodžio 15 d. posėdis: