Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, skirti projektams pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones įgyvendinti, turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus.

Pirkimus reglamentuojantys teisės aktai: