Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programa

Įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programą siekiama skatinti tausią žvejybą, tvarią akvakultūros veiklą, sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai ir stiprinti tarptautinį vandenynų valdymą. Parama teikiama iš  Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF).

bendrai finsansuojama Europos sąjungos

Naujojo finansinio laikotarpio paramos programos biudžetas siekia 87,4 mln. Eur, iš jų Europos Sąjungos dalis – 61,183 mln. Eur.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. veiksmų programą apima 22 priemonės, kuriomis siekiama stiprinti ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu darnią žvejybos ir akvakultūros veiklą, didinti akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, skatinti žvejybos ir akvakultūros produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę bei žvejybos ir akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi, sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai ir stiprinti tvarų jūrų bei vandenynų valdymą.

Susipažinti su paramos programa galite čia: