Skip to content

Norinčiuosius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius kviečiame kreiptis paramos

2023-04-03 13:08:20

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo balandžio 3 d. žuvininkystės sektoriaus atstovus kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūra. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“. Paraiškos teikiamos iki birželio 1 d.

Priemonės tikslas – vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas bei su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas.

Pagal priemonę remiamos investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą. Parama neteikiama genetiškai modifikuotų organizmų auginimo veiklai.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos gali kreiptis labai mažos, mažos, vidutinės (MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra. Įmonė turi būti užregistruota ir turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 200 000 Eur. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta daugiau kaip 350 tūkst. Eur paramos lėšų.

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Įmonių, kurios neatitinka MVĮ statuso, įgyvendinamam projektui suteikiamas paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.

Atrankos kriterijai

Projektų pirmumo atrankos kriterijai

 • Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą:
  • ne mažiau kaip 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos – suteikiama 20 balų;
  • ne mažiau kaip 3 metus – suteikiama 15 balų;
  • ne mažiau kaip 1 metus – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas yra akvakultūros įmonė, turinti gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą, – suteikiama 10 balų.
 • Pareiškėjas yra MVĮ, užsiimanti akvakultūros veikla:
  • pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiama 20 balų;
  • pareiškėjas yra maža įmonė arba vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų.
 • Projekto investicijos yra susijusios su dviem (pvz., terminės ir saulės energijos) atsinaujinančios energijos šaltiniais – suteikiama 10 balų.
 • Projekto investicijos numatytos į integruotą saulės elektrinę (pvz., įrengiant saulės modulius, kurie atlieka stogo, tvoros, užkardos ar kitą panašią funkciją ir generuoja švarią bei pigią elektros energiją) – suteikiama 10 balų.
  • generuojamas saulės elektros kiekis sudarys 50 ir daugiau proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 20 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 30–49 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 15 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 20–29 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiama 10 balų;
  • generuojamas saulės elektros energijos kiekis sudarys 10–19 proc. nuo faktiškai sunaudotos elektros energijos kiekio – suteikiami 5 balai.
 • Pareiškėjas paramos paraiškoje numato, kad projekto kontrolės laikotarpiu:
 • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, – skiriama po vieną balą už kiekvieną mažesnį paramos intensyvumo visą procentinį punktą, bet ne daugiau kaip 10 balų (už ne daugiau kaip 10 proc.).

Privalomas mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 30 privalomųjų balų.

Paraiškų pateikimas

Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Nuotrauka iš pixabay.com

Kitos naujienos

340147963_199778382793445_7590253730351534173_n

Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti aktualūs klausimai

Khabarovsk Krai, far East, Russia

Norinčiuosius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius kviečiame kreiptis paramos

boats-1039093_1920

Kviečiame teikti paraiškas dėl žvejybinių laivų variklių keitimo ir modernizavimo