Skip to content

Kviečiame teikti paraiškas dėl žvejybinių laivų variklių keitimo ir modernizavimo

2023-03-01 11:31:00

Nuo kovo 7 d. iki gegužės 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) kviečiame teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“.

Priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.

Remiama veikla – žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.

Kas gali teikti paraiškas

Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.

Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima paramos projektui suma yra 10 000 Eur. Šiam paraiškų rinkimui skirta 20 000 Eur paramos lėšų.

Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas gali būti iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paraiškos su partneriais neteikiamos.

Atrankos kriterijai

Projektų pirmumo atrankos kriterijai:

  • laivams, kurių bendrasis ilgis pagal laivo techninio paso duomenis neviršija 12 metrų, suteikiama 60 balų;
  •  laivams, kurie žvejojo ne mažiau kaip 60 dienų per ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo, suteikiama 40 balų.

Privalomasis mažiausias projektų pirmumo atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų.

Paraiškų teikimas

Paramos paraiškos NMA teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“) administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.


Nuotrauka iš pixabay.com

Kitos naujienos

340147963_199778382793445_7590253730351534173_n

Susitikime su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarti aktualūs klausimai

Khabarovsk Krai, far East, Russia

Norinčiuosius naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius kviečiame kreiptis paramos

boats-1039093_1920

Kviečiame teikti paraiškas dėl žvejybinių laivų variklių keitimo ir modernizavimo