1. Įgyvendinau projektą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą. Kada turiu pateikti įgyvendinto projekto metinę ataskaitą?

Paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones 5 metus po galutinio lėšų išmokėjimo, per 4 mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus teikia užbaigto projekto metinę ataskaitą. Jei priemonės įgyvendinimo taisyklės numato kitą ataskaitų teikimo tvarką, vadovaujamasi įgyvendinimo taisyklėse nurodyta tvarka.

2. Pateikėme paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą. Ar galima padidinti paramos sumą, nes pamiršome įtraukti vieną investiciją?

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ 57 punktu, prašoma paramos suma negali būti keičiama.

3. Esu jaunasis ūkininkas, tačiau mane domina akvakultūra.

Atsakydami į Jūsų klausimą, informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 3D-36, (toliau – Taisyklės) 7 punktu, paraiškas pagal Priemonę gali teikti labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

 Atsižvelgiant į tai, ūkininkas nebūtų galimas Pareiškėjas. 

4. Kaip suprasti terminą „vertinama visos darbo vietos ekvivalentu“? Kokia tai yra kategorija pagal naują darbo kodeksą? Ar darbuotojas, kuriam įmonė nėra pagrindinė darbovietė, dirbantis tik dvi dienas per savaitę (savaitgaliais) po 8 valandas,  gali būti laikomas dirbančiu „visos darbo dienos akvivalentu“?

Norėtume paaiškinti, jog visos darbo dienos ekvivalentas (VDE), arba kitaip sąlyginis darbuotojų skaičius, apskaičiuojamas pagal įmonių pateiktą metinį darbuotojų, dirbusių įmonėje, valandų skaičių padalijant jį iš vienam etatui tenkančio per metus valandų skaičiaus, kuris yra kasmet patvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Pavyzdžiui, 2019 metais, esant penkių darbo dienų savaitei, vienas etatas turi 2 001 darbo valandą per metus. Darbuotojo, kuriam įmonė nėra pagrindinė darbovietė ir kuris dirba tik dvi dienas per savaitę, VDE bus skaičiuojamas kaip ir pagrindinėje darbovietėje, padalijant jo dirbtų metinių valandų skaičių iš metinės normos. Tarkim, darbuotojas dirbo dvi dienas per savaitę po tris valandas į dieną, iš viso 312 val. per metus, apskaičiavus gaunamas 0,156 VDE.