Finansinio laikotarpio paramos programos biudžetas siekia 81,61 mln. Eur, iš jų Europos Sąjungos dalis – 63,43 mln. Eur.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programą apima 22 priemonės, kuriomis siekiama skatinti konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą, Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinį žvejybos ir akvakultūros regionų plėtojimą, Europos Sąjungos Integruotos jūrų politikos plėtojimą ir įgyvendinimą papildant sanglaudos politiką ir BŽP.

Veiksmų programa: